REALME

REALME

  •  Chữ nổi mica
  • Uốn chân gáy nhôm cao cp
  • Bên trong gn led  siêu sáng