Project Samsung

Samsung 

2016 – Hiện tại

Cung cấp logo tất cả các cửa hàng của Samsung trên toàn Thái Lan

Thi công trang trí các showroom của Samsung