Project Ngân hàng Government Savings – SF Cinema

Ngân hàng Goverment Savings- SF Cinema

-Hộp đèn LED nhựa mica
-Logo mica LED nổi bật sáng và đẹp
-Decal trang trí tủ ATM