Project Banana IT Shop

SHOP CÔNG NGHỆ IT BANANA

2017 – Hiện tại
Slim Light Box được thi công để quảng cáo các thương hiệu có trong shop hàng công nghệ thông tin này