CHỮ NỔI 5KU – TIGER

CHỮ NỔI 5KU – TIGER 

Chữ nổi mica chân nhôm