Project Khu vui chơi Santorini – Huahin

Khu Vui Chơi Santorini- Huahin Thái Lan

Bảng hiệu chữ nổi LED Pixel lắp đặt trên vòng đu quay lớn