REST & DRINK

REST & DRINK 

  • Chữ nổi mica, uốn chân gáy nhô
  • Gắn trên nền alu alcorest ngoài trời