Adidas

Adidas

  • Màn hình led trong suốt
  • Thời đại 4.0 bảng hiệu cũng phải kịp thời đại ạ
  • Công nghệ tiên tiến
  • Lắp đặt toàn quốc