TOÀN PHÚ FURNITURE

Chữ nổi TOÀN PHÚ FURNITURE
Chữ nổi mica sáng đèn 
Gắn trên nền alu màu đ