CÔNG MINH

BẢNG HIỆU CÔNG MINH

  • Nền thanh lam tôn
  • Chữ nổi mica uốn chân bằng nhôm
  • Bảng hiệu bạt căng khung sắt