CHỮ NỔI MICA CHÂN NHÔM

CHỮ NỔI MICA 

Chữ nổi mica hắt chân, kết hợp sáng mặt