BINO HOTEL

OYO BINO HOTEL

  • Chữ nổi mica có đèn 
  • Uốn chân gáy nhôm cao cấp
  • Khung tranh với viền nhôm cao cấp, in UV trên chất liệu film 
  • Lắp đặt nhanh chóng