NHÀ HÀNG PHỐ HƯƠNG

NHÀ HÀNG PHỐ HƯƠNG

  • Chữ nổi mica sáng đèn mặt chữ
  • Uốn chân gáy nhôm vàng xước cao cấp
  • Hệ thống led module sán g đều khắp chữ