Greensville bảng tên ngoài trời

Chữ nổi chất liệu mica đèn led