OYO N&N HOTEL

OYO N&N HOTEL

  • Chữ nổi mica sáng đèn mặt chữ
  • Uốn chân gáy nhôm  cao cấp
  • Hệ thống led module sáng đều khắp chữ