Project Osotspa Tower

OSOTSPA TOWER

Logo hộp đèn lớn thi công trên tòa nhà cao

Biểu tượng thần Ruj Thái Lan cao 4 mét