EMERALD SPA

EMERALD SPA

  • Chữ nổi mica sáng đèn mặt chữ
  • Uốn chân gáy nhôm vàng xướt cao cấp
  • Gắn trên nền thanh lam trắng
  • Chữ nổi kim loại gắn trên nền cỏ nhân tạo