CHỮ NỔI SUSHI HOKKAIDO SACHI

CHỮ NỔI SUSHIHOKKAI SACHI

  •  Ch nổi có viền với chất liệu mặt mica, gáy nhôm có gờ cao cấp
  •  Giá cả hợp lý chất lượng cao